Usability-inspektion

Et website inspiceres med brug af en tjekliste.

Brugervenligheden af dit website kan sikres med en usability-inspektion, hvor ægte brugeradfærd simuleres. Du kan således rydde de værste usability-problemer af vejen, inden dine reelle brugere ser websitet.

Kontakt os for mere information

Pris: 36.800 kr. ekskl. moms

Evaluering af brugervenlighed med en kombination af anerkendte metoder

Dit website gennemgås først med udgangspunkt i brugernes tasks og dernæst i forhold til en række principper for brugervenlighed. Vi anvender metoden heuristisk walkthrough, der er en kombination af to anerkendte inspektions-metoder: cognitive walkthrough og heuristisk evaluering.

Emner for inspektionen

 • Vil det være let for brugerne at gennemføre konkrete tasks på websitet?
 • Er websitet udformet i overensstemmelse med anerkendte usability-principper?
 • Hvor alvorlige er de identificerede usability-problemer?

Fordele ved inspektion

 • Hurtigere, billigere og mere fleksibel end en usability-test
 • Kan gennemføres tidligt i et webprojekt, fx ud fra en skitse eller prototype
 • Afslører lavfrekvente problemer, der sjældent ses i usability-test med få brugere
 • Anerkendte, forskningsbaserede metoder, der anbefales i ISO 9241-210

Hvad du får

 • Workshop, hvor vi sammen gennemgår websitet ud fra typiske bruger-tasks
 • 25-50 siders rapport med resultater af usability-inspektionen
 • Komplet liste over alle identificerede brugervenlighedsproblemer
 • Forklaring af brugervenlighedsproblemer ved hjælp af heuristikker
 • Vurdering af problemernes alvorsgrad
 • Anbefalinger og forbedringsforslag
 • Præsentation af resultaterne hos jer (ca. 2 timer)

Konsulenter

Børge Kristensen Børge Kristensen
Webkonsulent, CPUX-F

Marie Soelberg Marie Soelberg
Webkonsulent, cand.it, CPUX-F

Kontakt os for yderligere information

Referencer

Vi har inspiceret følgende websites:

Organisationer
Arbejdsmiljøsekretariatet
Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Molio

Offentlige
DMJX
Gladsaxe Kommune
Frederiksberg Kommune
Folketinget
Folketingstidende
Kolding Kommune
Patienterstatningen
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Sundhedsstyrelsen
University College Lillebælt
Aalborg Forsyning

Medier
Magisterbladet